Valtioneuvoston asetus STM/2020/234

« Valtioneuvoston yleisistunto 3.12.2020 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Valtioneuvoston asetus työttömyysturvalain täytäntöönpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Ministeri

Aino-Kaisa Pekonen

Esittelijä

Hallitussihteeri Pekka Paaermaa, p. +358 295 163 004

Asia

Asetuksella säädettäisiin Kansaneläkelaitokselle maksettavien työttömyysturvan valtionosuuksien maksuajankohdista. Lisäksi tehtäisiin asetukseen teknisluonteisia muutoksia. Muutos on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2021.

Esitys

Valtioneuvosto antaa asetuksen työttömyysturvalain täytäntöönpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.