Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen OM/2020/102

« Tasavallan presidentin esittely 11.12.2020 11.00

Oikeusministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi oikeushallinnon valtakunnallisesta tietovarannosta, viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n muuttamisesta ja Oikeusrekisterikeskuksesta annetun lain muuttamisesta (HE 110/2020 vp; EV 137/2020 vp)

HE 110/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Anna-Maja Henriksson

Esittelijä

Erityisasiantuntija, esittelijä Piritta Koivukoski-Kouhia, p. 029 5150026

Esitys

Tasavallan Presidentti vahvistaa lain oikeushallinnon valtakunnallisesta tietovarannosta, lain viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n muuttamisesta ja lain Oikeusrekisterikeskuksesta annetun lain muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2021

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.