Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen OM/2020/129

« Tasavallan presidentin esittely 11.12.2020 11.00

Oikeusministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle rikoslain 1 luvun 11 §:n ja 32 luvun 11 §:n muuttamisesta (HE 183/2020 vp; EV 169/2020 vp)

HE 183/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Anna-Maja Henriksson
Esittelijä
Sami Kiriakos, Lainsäädäntöneuvos p.029 5150054
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain rikoslain 1 luvun 11 §:n ja 32 luvun 11 §:n muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 11 päivänä joulukuuta 2020
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen