Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen OM/2020/129

« Tasavallan presidentin esittely 11.12.2020 11.00

Oikeusministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle rikoslain 1 luvun 11 §:n ja 32 luvun 11 §:n muuttamisesta (HE 183/2020 vp; EV 169/2020 vp)

HE 183/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Anna-Maja Henriksson

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Sami Kiriakos, p. +358 295 150 054

Esitys

Tasavallan Presidentti vahvistaa lain rikoslain 1 luvun 11 §:n ja 32 luvun 11 §:n muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 11 päivänä joulukuuta 2020

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.