Eduskunnan kirjelmä UM/2020/200

« Tasavallan presidentin esittely 11.12.2020 11.00

Ulkoministeriö

Eduskunnan kirjelmä Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan toimintakertomuksesta 2019 EK 46/2020 vp - K 3/2020 vp

Ministeri

Thomas Blomqvist

Esittelijä

Lähetystöneuvos Kalle Kankaanpää, p. 029 5351816

Asia

Eduskunta on hyväksynyt ulkoasiainvaliokunnan ehdottaman kannanoton, että eduskunnalla ei ole huomautettavaa kertomuksen johdosta.

Esitys

Tasavallan Presidentti määrää eduskunnan kirjelmän Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan toiminnasta vuonna 2019 antaman kertomuksen johdosta sekä siihen liittyvän ulkoasiainvaliokunnan mietinnön merkittäväksi pöytäkirjaan.

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.