Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen MMM/2020/134

« Tasavallan presidentin esittely 11.12.2020 11.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain 7 ja 48 §:n muuttamisesta (HE 151/2020 vp; EV 149/2020 vp)

HE 151/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Jari Leppä

Esittelijä

Metsäneuvos Marja Kokkonen, p. 029 5162444

Esitys

Tasavallan Presidentti vahvistaa lain kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain 7 ja 48 §:n muuttamisesta

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.