Allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen ja sopimuksen hyväksyminen OKM/2020/80

« Tasavallan presidentin esittely 11.12.2020 11.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Suomen ja Tanskan välillä Suomalais-tanskalaisesta kulttuurirahastosta tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen Edellä mainitun sopimuksen hyväksyminen

Ministeri

Annika Saarikko

Esittelijä

Kulttuuriasiainneuvos Sini Keinonen, p. +35 8295330145

Asia

Suurlähettiläs Vesa Vasaralle tai hänen estyneenä ollessaan edustuston päällikön sijaiselle Katja Luopajärvelle myönnetään valtuudet allekirjoittaa Suomen ja Tanskan välillä Suomalais-tanskalaisesta kulttuurirahastosta tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehty sopimus.

Esitys

Tasavallan Presidentti valtuuttaa suurlähettiläs Vesa Vasaran tai hänen estyneenä ollessaan edustuston päällikön sijaisen Katja Luopajärven allekirjoittamaan Suomen ja Tanskan välillä Suomalais-tanskalaisesta kulttuurirahastosta tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen ja hyväksyy sanotun sopimuksen

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.