Allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen ja sopimuksen hyväksyminen OKM/2020/80

« Tasavallan presidentin esittely 11.12.2020 11.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Suomen ja Tanskan välillä Suomalais-tanskalaisesta kulttuurirahastosta tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen Edellä mainitun sopimuksen hyväksyminen

Ministeri
Annika Saarikko
Esittelijä
Sini Keinonen, Kulttuuriasiainneuvos p.+35 8295330145
Asia
Suurlähettiläs Vesa Vasaralle tai hänen estyneenä ollessaan edustuston päällikön sijaiselle Katja Luopajärvelle myönnetään valtuudet allekirjoittaa Suomen ja Tanskan välillä Suomalais-tanskalaisesta kulttuurirahastosta tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehty sopimus.
Esitys
Tasavallan Presidentti valtuuttaa suurlähettiläs Vesa Vasaran tai hänen estyneenä ollessaan edustuston päällikön sijaisen Katja Luopajärven allekirjoittamaan Suomen ja Tanskan välillä Suomalais-tanskalaisesta kulttuurirahastosta tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen ja hyväksyy sanotun sopimuksen
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen