Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen VM/2020/179

« Tasavallan presidentin esittely 11.12.2020 11.00

Valtiovarainministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi tullilain muuttamisesta (HE 172/2020 vp; EV 166/2020 vp)

HE 172/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Antti Kaikkonen

Esittelijä

Erityisasiantuntija, esittelijä Upi Talsi, p. +35 8295530868

Esitys

Tasavallan Presidentti vahvistaa lain tullilain muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 28 päivänä joulukuuta 2020

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.