Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen VM/2020/165

« Tasavallan presidentin esittely 11.12.2020 11.00

Valtiovarainministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi arvonlisäverolain 3 ja 149 a §:n muuttamisesta (HE 143/2020 vp; EV 155/2020 vp)

HE 143/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Antti Kaikkonen

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Marja Niiranen, p. +358 295 530 238

Esitys

Tasavallan Presidentti vahvistaa lain arvonlisäverolain 3 ja 149 a §:n muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2021

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.