Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen VM/2020/171

« Tasavallan presidentin esittely 11.12.2020 11.00

Valtiovarainministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi valtion virkamatkoilla sattuneiden vahinkojen korvaamisesta annetun lain muuttamisesta sekä ulkomaanedustuksen korvauksista annetun lain 9 b §:n ja 10 §:n 4 momentin kumoamisesta (HE 147/2020 vp; EV 139/2020 vp)

HE 147/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Timo Harakka
Esittelijä
Jarmo Huotari, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295530418
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain valtion virkamatkoilla sattuneiden vahinkojen korvaamisesta annetun lain muuttamisesta sekä lain ulkomaanedustuksen korvauksista annetun lain 9 b §:n ja 10 §:n 4 momentin kumoamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2021
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen