Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen VM/2020/185

« Tasavallan presidentin esittely 11.12.2020 11.00

Valtiovarainministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi arpajaisverolain 4 §:n väliaikaisesta muuttamisesta (HE 170/2020 vp; EV 156/2020 vp)

HE 170/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Antti Kaikkonen

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Jukka Vanhanen, p. +358 295 530 239

Esitys

Tasavallan Presidentti vahvistaa lain arpajaisverolain 4 §:n muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2021

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.