Käyttösuunnitelman vahvistaminen LVM/2020/140

« Valtioneuvoston yleisistunto 30.12.2020 13.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Valtion televisio- ja radiorahaston vuoden 2021 käyttösuunnitelman vahvistaminen

Ministeri

Tuula Haatainen

Esittelijä

Ylitarkastaja, esittelijä Pirjo Karttunen, p. 029 5342605

Asia

Valtioneuvosto vahvistaisi valtion televisio- ja radiorahaston käyttösuunnitelman varainhoitovuodelle 1.1.–31.12.2021 liitteen 2 mukaisesti. Valtion televisio- ja radiorahastoon siirretään valtion vuoden 2021 talousarvion momentilta 31.20.60 (Siirto valtion televisio- ja radiorahastoon) 543 286 000 euroa, jotka käyttösuunnitelmassa osoitetaan Yleisradio Oy:n julkisen palvelun rahoittamiseen. Liikenne- ja viestintävirastolle arvioidaan aiheutuvan 50 000 euron kustannukset rahaston hallinnoinnista. Liikenne- ja viestintävirastolle osoitetaan television DVB-T2-siirtymän viestintään 445 000 euroa ja tv-sisältöjen laajakaistavastaanoton edellytysten kehittämiseen 200 000 euroa. Liikenne- ja viestintäministeriölle osoitetaan 100 000 euroa televisio- ja radiotoiminnan edistämiseen. Yleisradio Oy:stä annetun lain 6 a §:n mukaisten ennakkoarviointien ja asiantuntijakuulemismenettelyn kustannuksiin esitetään varattavaksi 150 000 euroa. Yleisradio Oy:lle osoitettava määräraha katetaan määrärahasiirrolla valtion talousarviosta rahastoon. Muut käyttösuunnitelman mukaiset menot katetaan rahaston vuoden 2021 alkusaldosta, joka koostuu aiemmista televisiomaksusuorituksista.

Esitys

Valtioneuvosto vahvistaa valtion televisio- ja radiorahaston käyttösuunnitelman varainhoitovuodelle 1.1.–31.12.2021 liitteen 2 mukaisesti (RV)

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.