Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen LVM/2020/103

« Valtioneuvoston yleisistunto 30.12.2020 13.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi laajakaistarakentamisen tuesta (HE 221/2020 vp; EV 195/2020 vp)

HE 221/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Tuula Haatainen

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Kaisa Kuukasjärvi, p. 029 5342030

Esitys

Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain laajakaistarakentamisen tuesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2021

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.