Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen MMM/2020/135

« Tasavallan presidentin esittely 17.12.2020 13.45

Maa- ja metsätalousministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi poronhoitolain muuttamisesta (HE 152/2020 vp; EV 170/2020 vp)

HE 152/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Jari Leppä

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Johanna Wallius, p. +358 295 162 244

Esitys

Tasavallan Presidentti vahvistaa lain poronhoitolain muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2021

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.