Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen MMM/2020/140

« Tasavallan presidentin esittely 17.12.2020 13.45

Maa- ja metsätalousministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi metsityksen määräaikaisesta tukemisesta (HE 150/2020 vp; EV 171/2020 vp)

HE 150/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Jari Leppä

Esittelijä

Metsäneuvos Marja Kokkonen, p. 029 5162444

Esitys

Tasavallan Presidentti vahvistaa lain metsityksen määräaikaisesta tukemisesta

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.