Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen OKM/2020/60

« Tasavallan presidentin esittely 17.12.2020 13.45

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi kaksivuotisen esiopetuksen kokeilusta ja varhaiskasvatuslain muuttamisesta (HE 149/2020 vp; EV 182/2020 vp)

HE 149/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Li Andersson

Esittelijä

Hallitussihteeri Marjaana Larpa, p. +35 8295330350

Esitys

Tasavallan Presidentti vahvistaa lain kaksivuotisen esiopetuksen kokeilusta ja lain varhaiskasvatuslain muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 23 päivänä joulukuuta 2020

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.