Valtioneuvoston asetus VNK/2020/143

« Valtioneuvoston yleisistunto 17.12.2020 13.00

Valtioneuvoston kanslia

Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston kansliasta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta

Ministeri
Sanna Marin
Esittelijä
Maaret Suomi, Lainsäädäntöneuvos p.+35 8295160030
Asia
Valtioneuvoston kansliasta annettua valtioneuvoston asetusta (393/2007) ehdotetaan muutettavaksi siten, että asetuksen 2 §:stä poistetaan Valtion kehitysyhtiö Vake Oy ja siihen lisätään Altia Oyj sekä Nordic Morning Group Oyj. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 21.12.2020.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen valtioneuvoston kansliasta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen