Valtioneuvoston asetus VNK/2020/143

« Valtioneuvoston yleisistunto 17.12.2020 13.00

Valtioneuvoston kanslia

Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston kansliasta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta

Ministeri

Sanna Marin

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Maaret Suomi, p. +35 8295160030

Asia

Valtioneuvoston kansliasta annettua valtioneuvoston asetusta (393/2007) ehdotetaan muutettavaksi siten, että asetuksen 2 §:stä poistetaan Valtion kehitysyhtiö Vake Oy ja siihen lisätään Altia Oyj sekä Nordic Morning Group Oyj. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 21.12.2020.

Esitys

Valtioneuvosto antaa asetuksen valtioneuvoston kansliasta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.