Valtioneuvoston yleisistunto 17.12.2020 VN 124/2020

Istunnon ajankohta 17.12.2020 13.00 | Paikka: Helsinki

17.12.2020 14.43 Päätösluettelo

Valtioneuvoston kanslia

Merja Saaritsa-Lantta, Hallinnollinen notaari p.+35 8295160270

Valtioneuvoston jäsenten vuosilomaan rinnastettavat vapaat

Oikeusministeriö

Heini Huotarinen, Neuvotteleva virkamies p.029 5150127

Etnisten suhteiden neuvottelukunnan asettaminen toimikaudeksi 17.12.2020 - 16.12.2024

Sisäministeriö

Annika Parsons, Lainsäädäntöneuvos p.029 5488279

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi pelastuslain 105 ja 109 §:n muuttamisesta

Valtiovarainministeriö

Miska Lautiainen, Lainsäädäntöneuvos p.+35 8295530212

Valtioneuvoston asetus valtion virkamiesasetuksen 3 ja 28 §:n muuttamisesta

Seppo Tanninen, Lainsäädäntöneuvos p.+35 8295530224

Pohjoismaiden investointipankin pääoman korotus ja valtiontakausten kumoaminen

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Laura Niemi, Erityisasiantuntija p.+35 8295330046

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi varhaiskasvatuslain muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriö

Satu Vepsäläinen, Neuvotteleva virkamies p.029 5162074

Maa- ja metsätalousministeriön metsäneuvoksen viran (vaativuustaso 11) täyttäminen

Liikenne- ja viestintäministeriö

Harri Pursiainen, Kansliapäällikkö p.029 5342389

Virkavapauden myöntäminen liikenne- ja viestintäministeriön talousjohtajalle

Olli-Pekka Rantala, Osastopäällikkö, ylijohtaja p.029 5342585

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Yleisradio Oy:stä annetun lain 7 §:n muuttamisesta

Jussi Luomajärvi, Yksikön johtaja, hallintojohtaja p.029 5342471

Liikenne- ja viestintäministeriön virkamiehen määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi *


* Tietosuojasyistä päätös on saatavilla vain pyydettäessä valtioneuvoston viestinnästä: [email protected].
Median edustajille aineisto jaetaan mediapalvelussa.

Työ- ja elinkeinoministeriö

Krista Turunen, Hallitussihteeri p.+35 8295047178

Työ- ja elinkeinoministeriön kahden virkamiehen määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi *

Iida Huhtanen, Erityisasiantuntija, esittelijä p.+35 8295047346

Valtioneuvoston asetus ydinenergia-asetuksen muuttamisesta


* Tietosuojasyistä päätös on saatavilla vain pyydettäessä valtioneuvoston viestinnästä: [email protected].
Median edustajille aineisto jaetaan mediapalvelussa.

Sosiaali- ja terveysministeriö

Liisa Perttula, Hallitusneuvos p.029 5163521

Sosiaali- ja terveysministeriön johtajan viran täyttäminen

Hannu Stålhammar, Neuvotteleva virkamies p.029 5163469

Työterveyshuollon neuvottelukunnan asettaminen toimikaudeksi 17.12.2020–16.12.2023

Arita Kaario, Vanhempi hallitussihteeri p.029 5163522

Sosiaali- ja terveysministeriön neuvottelevan virkamiehen viran täyttäminen