Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen VM/2020/175

« Valtioneuvoston yleisistunto 17.12.2020 13.00

Valtiovarainministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi koulutuksen korvaamisesta annetun lain sekä taloudellisesti tuetusta ammatillisen osaamisen kehittämisestä annetun lain 2 ja 3 §:n muuttamisesta (HE 160/2020 vp; EV 179/2020 vp)

HE 160/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Sirpa Paatero
Esittelijä
Päivi Lanttola, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295530120
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain koulutuksen korvaamisesta annetun lain muuttamisesta ja lain taloudellisesti tuetusta ammatillisen osaamisen kehittämisestä annetun lain 2 ja 3 §:n muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2021
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen