Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen VM/2020/175

« Valtioneuvoston yleisistunto 17.12.2020 13.00

Valtiovarainministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi koulutuksen korvaamisesta annetun lain sekä taloudellisesti tuetusta ammatillisen osaamisen kehittämisestä annetun lain 2 ja 3 §:n muuttamisesta (HE 160/2020 vp; EV 179/2020 vp)

HE 160/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Sirpa Paatero

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Päivi Lanttola, p. +35 8295530120

Esitys

Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain koulutuksen korvaamisesta annetun lain muuttamisesta ja lain taloudellisesti tuetusta ammatillisen osaamisen kehittämisestä annetun lain 2 ja 3 §:n muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2021

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.