Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen VM/2020/203

« Valtioneuvoston yleisistunto 17.12.2020 13.00

Valtiovarainministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen covid-19-epidemian torjuntaan tarvittavien tavaroiden verovapauden voimassaolon jatkamisesta (HE 217/2020 vp; EV 183/2020 vp)

HE 217/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Matti Vanhanen
Esittelijä
Risto Sakki, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295530294
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain arvonlisäverolain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 21 päivänä joulukuuta 2020
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen