Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen VM/2020/192

« Valtioneuvoston yleisistunto 17.12.2020 13.00

Valtiovarainministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi verontilityslain 12 ja 12 f §:n sekä tuloverolain 124 ja 124 b §:n muuttamisesta (HE 194/2020 vp; EV 199/2020 vp)

HE 194/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Matti Vanhanen
Esittelijä
Merja Taipalus, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295530052
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain verontilityslain 12 ja 12 f §:n muuttamisesta sekä lain tuloverolain 124 ja 124 b §:n muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2021
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen