Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen VM/2020/195

« Valtioneuvoston yleisistunto 17.12.2020 13.00

Valtiovarainministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle Ahvenanmaan mediamaksun vähennyskelpoisuutta verotuksessa sekä eräiden luonnonsuojelussa sekä vesien- ja merenhoidossa käytettävien tukitoimenpiteiden verovapautta koskevaksi lainsäädännöksi (HE 197/2020 vp; EV 165/2020 vp)

HE 197/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Matti Vanhanen

Esittelijä

Erityisasiantuntija, esittelijä Antti Sinkman, p. +35 8295530817

Esitys

Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 ja 8 §:n muuttamisesta, lain maatilatalouden tuloverolain 4 ja 6 §:n muuttamisesta ja lain tuloverolain muuttamisesta sekä määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2021

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.