Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen VM/2020/196

« Valtioneuvoston yleisistunto 17.12.2020 13.00

Valtiovarainministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi tutkimus- ja kehittämistoiminnan lisävähennyksestä verovuosina 2021 - 2025 (HE 196/2020 vp; EV 163/2020 vp)

HE 196/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Matti Vanhanen
Esittelijä
Antti Sinkman, Erityisasiantuntija, esittelijä p.+35 8295530817
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain tutkimus- ja kehittämistoiminnan lisävähennyksestä verovuosina 2021 - 2025 ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2021
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen