Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen VM/2020/194

« Valtioneuvoston yleisistunto 17.12.2020 13.00

Valtiovarainministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle elinkeinotulon, maatilatalouden tulon ja metsätalouden pääomatulon kertapoisto- ja menojäännösrajojen korotuksia koskevaksi lainsäädännöksi (HE 195/2020 vp; EV 167/2020 vp)

HE 195/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Matti Vanhanen
Esittelijä
Antti Sinkman, Erityisasiantuntija, esittelijä p.+35 8295530817
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 30 ja 33 §:n muuttamisesta, lain maatilatalouden tuloverolain 8 §:n muuttamisesta ja lain tuloverolain 115 §:n muuttamisesta sekä määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2021
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen