Muutos lautakunnan kokoonpanossa STM/2020/243

« Valtioneuvoston yleisistunto 17.12.2020 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnan kokoonpanon muuttaminen 31.12.2022 päättyväksi toimikaudeksi

Ministeri
Aino-Kaisa Pekonen
Esittelijä
Emmi Äärynen, Hallitussihteeri p.029 5163517
Asia
Johtaja Jyrki Hollmén on pyytänyt eroa sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnan työttömyysturvaa käsittelevien jaostojen jäsenen tehtävästä. Hänen tilalleen ehdotetaan nimitettäväksi asiantuntija Suvi Lahti-Leeve. Jäseneksi ehdotettu on antanut ilmoituksen sidonnaisuuksistaan.
Esitys
Valtioneuvosto myöntää eron Jyrki Hollménille työttömyysturvaa käsittelevien jaostojen työelämän ja työmarkkinoiden olosuhteita tuntevan jäsenen tehtävästä 17 päivästä joulukuuta 2020 alkaen ja nimittää hänen tilalleen asiantuntija Suvi Lahti-Leeven muutoksenhakulautakunnan jäljellä olevaksi toimikaudeksi 31 päivään joulukuuta 2022 saakka
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. muistio