Muutos lautakunnan kokoonpanossa STM/2020/243

« Valtioneuvoston yleisistunto 17.12.2020 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnan kokoonpanon muuttaminen 31.12.2022 päättyväksi toimikaudeksi

Ministeri

Aino-Kaisa Pekonen

Esittelijä

Hallitussihteeri Emmi Äärynen, p. +358 295 163 515

Asia

Johtaja Jyrki Hollmén on pyytänyt eroa sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnan työttömyysturvaa käsittelevien jaostojen jäsenen tehtävästä. Hänen tilalleen ehdotetaan nimitettäväksi asiantuntija Suvi Lahti-Leeve. Jäseneksi ehdotettu on antanut ilmoituksen sidonnaisuuksistaan.

Esitys

Valtioneuvosto myöntää eron Jyrki Hollménille työttömyysturvaa käsittelevien jaostojen työelämän ja työmarkkinoiden olosuhteita tuntevan jäsenen tehtävästä 17 päivästä joulukuuta 2020 alkaen ja nimittää hänen tilalleen asiantuntija Suvi Lahti-Leeven muutoksenhakulautakunnan jäljellä olevaksi toimikaudeksi 31 päivään joulukuuta 2022 saakka

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Liitteet

  1. muistio

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.