Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen STM/2020/202

« Valtioneuvoston yleisistunto 17.12.2020 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi valtiontakuusta covid-19-rokotteen vakuuttamiseksi (HE 214/2020 vp; EV 204/2020 vp)

HE 214/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Aino-Kaisa Pekonen

Esittelijä

Hallitussihteeri Saara Rahko, p. +358 295 530 046

Esitys

Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain valtiontakuusta covid-19-rokotteen vakuuttamiseksi

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.