Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen STM/2020/202

« Valtioneuvoston yleisistunto 17.12.2020 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi valtiontakuusta covid-19-rokotteen vakuuttamiseksi (HE 214/2020 vp; EV 204/2020 vp)

HE 214/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Aino-Kaisa Pekonen
Esittelijä
Saara Rahko, Hallitussihteeri p.029 5163126
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain valtiontakuusta covid-19-rokotteen vakuuttamiseksi
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen