Lautakunnan asettaminen STM/2020/255

« Valtioneuvoston yleisistunto 17.12.2020 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan asettaminen toimikaudeksi 14.1.2021 – 31.12.2025

Ministeri

Aino-Kaisa Pekonen

Esittelijä

Hallitussihteeri Milla Mustamäki, p. 029 5163261

Asia

Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan asettaminen toimikaudeksi 14.1.2021 – 31.12.2025 Kokoonpano: Puheenjohtaja: oikeustieteen kandidaatti Mika Mänttäri (nimitetty 1.7.2018 alkaen toistaiseksi) Varapuheenjohtajat: varatuomari Irene Luukkonen oikeustieteen tohtori, varatuomari Pauli Ståhlberg Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien varajäsen: Oikeustieteen kandidaatti Petteri Immonen Lakimiesjäsenet: oikeustieteen kandidaatti Olli Häkkinen oikeustieteen kandidaatti, varatuomari Hannu Ijäs oikeustieteen kandidaatti, varatuomari Riitta Kokko-Herrala Varajäsenet: oikeustieteen kandidaatti, varatuomari Anna Maria Brandt oikeustieteen kandidaatti Seija Jalkanen oikeustieteen maisteri Kaisa-Liisa Laine Lääkärijäsenet: lääketieteen ja hammaslääketieteen lisensiaatti, korva-, nenä ja kurkkutautien ja työterveyshuollon erikoislääkäri Soile Jungewelter lääketieteen lisensiaatti, kirurgian, ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri Matti Karjalainen lääketieteen tohtori, kirurgian, ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri Mickael Parviainen Varajäsenet: lääketieteen tohtori, ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri Minna Laitinen lääketieteen tohtori, neurologian erikoislääkäri Susanna Melkas lääketieteen tohtori, työterveyshuollon erikoislääkäri Riitta Sauni Työnantajakeskusjärjestöjen ehdotuksesta määrätyt jäsenet: lainopillinen asiamies Mikko Nyyssölä johtava asiantuntija Vesa Rantahalvari lakiasiainjohtaja Markus Äimälä Varajäsenet: johtaja Minna Etu-Seppälä johtava asiantuntija Markku Rajamäki asiantuntija Katja Leppänen Työntekijä- ja toimihenkilökeskusjärjestöjen ehdotuksesta määrätyt jäsenet: juristi Inka Douglas päälakimies Timo Koskinen työelämäasioiden päällikkö Lotta Savinko Varajäsenet: juristi Samppa Koskela sosiaaliasiain päällikkö Pirjo Väänänen työelämäasioiden päällikkö Jaana Meklin Maatalousyrittäjäkeskusjärjestöjen ehdotuksesta määrätyt jäsenet: lakimies Maire Lumiaho asiantuntija Marja Tallavaara juristi Mikaela Strömberg-Schalin Varajäsenet: verojohtaja Timo Sipilä maitoasiamies Marjukka Mattio asiantuntija Leena Suojala

Esitys

Valtioneuvosto asettaa tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan toimikaudeksi 14.1.2021 – 31.12.2025 ehdotetussa kokoonpanossa

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Liitteet

  1. muistio

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.