Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen STM/2020/179

« Valtioneuvoston yleisistunto 17.12.2020 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi (HE 181/2020 vp; EV 162/2020 vp)

HE 181/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Aino-Kaisa Pekonen
Esittelijä
Tiina Muinonen, Hallitussihteeri p.029 5163185
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilain muuttamisesta, lain työtapaturma- ja ammattitautilain muuttamisesta ja lain sairausvakuutuslain mukaisen omavastuuajan korvaamisesta maatalousyrittäjille annetun lain 9 §:n muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2021
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen