Viran täyttäminen OM/2020/161

« Valtioneuvoston yleisistunto 17.12.2020 13.00

Oikeusministeriö

1) Satakunnan käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen 2) Länsi-Uudenmaan käräjäoikeuden viiden käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen 3) Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden kolmen käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen 4) Varsinais-Suomen käräjäoikeuden kolmen käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen 5) Kanta-Hämeen käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen

Ministeri
Anna-Maja Henriksson
Esittelijä
Piritta Koivukoski-Kouhia, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5150026
Asia

Virkaan 1) esitetään nimitettäväksi määräaikainen käräjätuomari, hovioikeuden esittelijä Jenni Katariina Sihvonen Virkoihin 2) esitetään nimitettäväksi määräaikainen käräjätuomari Sari Hannele Koivisto, määräaikainen käräjätuomari Tuuli Merit Helinä Heponiemi, esittelijäneuvos Tiina Eerika Väisänen, määräaikainen käräjätuomari, asianajaja Marie Veronica Dalenius ja määräaikainen käräjätuomari, hovioikeuden esittelijä Klaus Markus Kekki Virkoihin 3) esitetään nimitettäväksi määräaikainen käräjätuomari Anne Maria Miettinen, määräaikainen käräjätuomari Linda Johanna Jussilainen ja määräaikainen käräjätuomari Juho Mikael Päkkilä Virkoihin 4) esitetään nimitettäväksi määräaikainen käräjätuomari, hovioikeuden esittelijä Jenna Katariina Mansikkamäki, käräjätuomari Kirsi Helena Toivoniemi ja määräaikainen käräjätuomari, hovioikeuden esittelijä Niina Susanna Leppänen Virkaan 5) esitetään nimitettäväksi määräaikainen käräjätuomari Anna-Maija Annikki Kulmala

Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti nimittää Satakunnan käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan määräaikaisen käräjätuomarin, hovioikeuden esittelijä Jenni Katariina Sihvosen, 1.1.2021 lukien, Länsi-Uudenmaan käräjäoikeuden käräjätuomarin ensimmäiseksi täytettävään virkaan määräaikaisen käräjätuomarin Sari Hannele Koiviston 1.1.2021 lukien, toiseksi täytettävään virkaan määräaikaisen käräjätuomarin Tuuli Merit Helinä Heponiemen 1.1.2021 lukien, kolmanneksi täytettävään virkaan esittelijäneuvos Tiina Eerika Väisäsen 1.1.2021 lukien, neljänneksi täytettävään virkaan määräaikaisen käräjätuomarin, asianajaja Marie Veronica Daleniuksen 1.1.2021 lukien ja viidenneksi täytettävään virkaan määräaikaisen käräjätuomarin, hovioikeuden esittelijä Klaus Markus Kekin 1.1.2021 lukien, Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden ensimmäiseksi täytettävään käräjätuomarin virkaan määräaikaisen käräjätuomarin Anne Maria Miettisen 1.1.2021 lukien, toiseksi täytettävään virkaan määräaikaisen käräjätuomarin Linda Johanna Jussilaisen 1.1.2021 lukien ja kolmanneksi täytettävään virkaan määräaikaisen käräjätuomarin Juho Mikael Päkkilän 1.1.2021 alkaen, Varsinais-Suomen käräjäoikeuden ensimmäiseksi täytettävään käräjätuomarin virkaan määräaikaisen käräjätuomarin, hovioikeuden esittelijä Jenna Katariina Mansikkamäen 1.1.2021 lukien, toiseksi täytettävään virkaan käräjätuomari Kirsi Helena Toivoniemen 1.4.2021 lukien ja kolmanneksi täytettävään virkaan määräaikaisen käräjätuomarin, hovioikeuden esittelijä Niina Susanna Leppäsen 1.1.2021 lukien ja Kanta-Hämeen käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan määräaikaisen käräjätuomarin Anna-Maija Annikki Kulmalan 1.1.2021 lukien
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen