Viran täyttäminen OM/2020/160

« Valtioneuvoston yleisistunto 17.12.2020 13.00

Oikeusministeriö

1) Päijät-Hämeen käräjäoikeuden laamannin viran (D 19) täyttäminen 2) Hämeenlinnan hallinto-oikeuden ylituomarin viran (D 19) täyttäminen 3) Helsingin hovioikeuden neljän hovioikeudenneuvoksen viran (T 12) täyttäminen

Ministeri

Anna-Maja Henriksson

Esittelijä

Erityisasiantuntija, esittelijä Piritta Koivukoski-Kouhia, p. 029 5150026

Asia

Virkaan 1) esitetään nimitettäväksi laamanni Pekka Tapio Määttä Virkaan 2) esitetään nimitettäväksi määräaikainen hankejohtaja, hallinto-oikeustuomari Tiina Maria Hyvärinen Virkoihin 3) esitetään nimitettäväksi määräaikainen hovioikeudenneuvos, hallinto-oikeustuomari Jaana Maija Hemminki, määräaikainen hovioikeudenneuvos, käräjätuomari Arto Juhana Perälä, määräaikainen hovioikeudenneuvos Sanna Susan Mantila ja määräaikainen hovioikeudenneuvos, markkinaoikeustuomari Saini Johanna Siitarinen

Esitys

Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti nimittää Päijät-Hämeen käräjäoikeuden laamannin virkaan laamanni Pekka Tapio Määtän 1.3.2021 lukien 29.2.2028 päättyväksi määräajaksi, Hämeenlinnan hallinto-oikeuden ylituomarin virkaan määräaikaisen hankejohtajan, hallinto-oikeustuomari Tiina Maria Hyvärisen 1.1.2021 lukien 31.12.2027 päättyväksi määräajaksi ja Helsingin hovioikeuden ensimmäiseksi täytettävään hovioikeudenneuvoksen virkaan määräaikaisen hovioikeudenneuvoksen, hallinto-oikeustuomari Jaana Maija Hemmingin 1.1.2021 lukien, toiseksi täytettävään virkaan määräaikaisen hovioikeudenneuvoksen, käräjätuomari Arto Juhana Perälän 1.1.2021 lukien, kolmanneksi täytettävään virkaan määräaikaisen hovioikeudenneuvoksen Sanna Susan Mantilan 1.1.2021 lukien ja neljänneksi täytettävään virkaan määräaikaisen hovioikeudenneuvoksen, markkinaoikeustuomari Saini Johanna Siitarisen 1.1.2021 lukien

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.