Viran täyttäminen OM/2020/166

« Valtioneuvoston yleisistunto 17.12.2020 13.00

Oikeusministeriö

Korkeimman hallinto-oikeuden oikeusneuvoksen määräaikaiseen virkasuhteeseen nimittäminen

Ministeri

Anna-Maja Henriksson

Esittelijä

Erityisasiantuntija, esittelijä Piritta Koivukoski-Kouhia, p. 029 5150026

Asia

Korkein hallinto-oikeus esittää, että oikeusneuvoksen määräaikaisiin virkasuhteisiin nimitetään hallinto-oikeustuomari, määräaikainen oikeusneuvos, OTK, VT Tero Tapio Leskinen ajalle 1.1.- 5.1.2021, hallinto-oikeustuomari OTL, OTK Toni Erik Kaarresalo ajalle 6.1.2021-31.8.2022 sekä esittelijäneuvos, OTK Kristina Linnea Björkvall, OTT, OTK Timo Robert Hjalmar Utter, hallinto-oikeustuomari, OTM Outi Siimes ja hallinto-oikeustuomari, OTK, VT Anna Veronica Storträsk ajalle 1.1. – 31.12.2021.

Esitys

Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti nimittää korkeimman hallinto-oikeuden oikeusneuvoksen määräaikaiseen virkasuhteeseen hallinto-oikeustuomari, määräaikaisen oikeusneuvoksen, OTK, VT Tero Tapio Leskisen ajalle 1.1.- 5.1.2021, hallinto-oikeustuomari OTL, OTK Toni Erik Kaarresalon ajalle 6.1.2021-31.8.2022, esittelijäneuvos, OTK Kristina Linnea Björkvallin ajalle 1.1. – 31.12.2021, OTT, OTK Timo Robert Hjalmar Utterin ajalle 1.1. – 31.12.2021, hallinto-oikeustuomari, OTM Outi Siimeksen ajalle 1.1. – 31.12.2021 ja hallinto-oikeustuomari, OTK, VT Anna Veronica Storträskin ajalle 1.1. – 31.12.2021

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.