Viran täyttäminen OM/2020/165

« Valtioneuvoston yleisistunto 17.12.2020 13.00

Oikeusministeriö

Korkeimman hallinto-oikeuden oikeusneuvoksen viran täyttäminen

Ministeri

Anna-Maja Henriksson

Esittelijä

Erityisasiantuntija, esittelijä Piritta Koivukoski-Kouhia, p. 029 5150026

Asia

Korkein hallinto-oikeus esittää, että täytettävinä oleviin korkeimman hallinto-oikeuden oikeusneuvoksen virkoihin nimitetään professori, määräaikainen oikeusneuvos, OTT, OTK Juha Lavapuro ja hallinto-oikeustuomari, määräaikainen oikeusneuvos, OTK, VT Tero Tapio Leskinen.

Esitys

Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti nimittää korkeimman hallinto-oikeuden oikeusneuvoksen virkaan professori, määräaikaisen oikeusneuvoksen, OTT, OTK Juha Lavapuron 1.1.2021 lukien ja hallinto-oikeustuomari, määräaikaisen oikeusneuvoksen, OTK, VT Tero Tapio Leskisen 6.1.2021 lukien

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.