Viran täyttäminen OM/2020/165

« Valtioneuvoston yleisistunto 17.12.2020 13.00

Oikeusministeriö

Korkeimman hallinto-oikeuden oikeusneuvoksen viran täyttäminen

Ministeri
Anna-Maja Henriksson
Esittelijä
Piritta Koivukoski-Kouhia, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5150026
Asia

Korkein hallinto-oikeus esittää, että täytettävinä oleviin korkeimman hallinto-oikeuden oikeusneuvoksen virkoihin nimitetään professori, määräaikainen oikeusneuvos, OTT, OTK Juha Lavapuro ja hallinto-oikeustuomari, määräaikainen oikeusneuvos, OTK, VT Tero Tapio Leskinen.

Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti nimittää korkeimman hallinto-oikeuden oikeusneuvoksen virkaan professori, määräaikaisen oikeusneuvoksen, OTT, OTK Juha Lavapuron 1.1.2021 lukien ja hallinto-oikeustuomari, määräaikaisen oikeusneuvoksen, OTK, VT Tero Tapio Leskisen 6.1.2021 lukien
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen