Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen LVM/2020/24

« Valtioneuvoston yleisistunto 17.12.2020 13.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi tieliikennelain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi (HE 17/2020 vp; EV 144/2020vp)

HE 17/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Timo Harakka
Esittelijä
Kimmo Kiiski, Liikenneneuvos p.029 5342304
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa liitteenä olevat lait, jotka sisältyvät eduskunnan vastaukseen hallituksen esitykseen tieliikennelain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi ja määrää lait tulevaan voimaan 11 päivänä tammikuuta 2021
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen