Valtioneuvoston asetus LVM/2020/151

« Valtioneuvoston yleisistunto 17.12.2020 13.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Valtioneuvoston asetus meriliikenteen tukemisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 10 §:n muuttamisesta

Ministeri
Timo Harakka
Esittelijä
Emmi Nykänen, Ylitarkastaja, esittelijä p.029 5342397
Asia

Meriliikenteen tukemisesta annettua valtioneuvoston asetuksen 10 §:ää ehdotetaan muutettavaksi voimassaolon osalta. Asetuksen voimassaoloaikaa pidennettäisiin 30.6.2021 asti. Asetus on tällä hetkellä säädetty olemaan voimassa 31.12.2020 asti. Muutoksen tarkoituksena olisi mahdollistaa, että Liikenne- ja viestintävirasto voisi asettaa julkisen palveluvelvoitteen yhteysväleittäin meriliikenteeseen, jos se on välttämätöntä riittävien liikenneyhteyksien, huoltovarmuuden ja Suomen ulkomaankaupan kuljetusten kannalta myös vuoden vaihteen 2021 jälkeen koronaviruksen (SARS-CoV 2) aiheuttaman covid-19-pandemian pitkittymisen johdosta.

Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen meriliikenteen tukemisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 10 §:n muuttamisesta
Vaikutukset
Valtion vuoden 2020 IV lisätalousarviossa valtionavustukselle on varattu 24,8 miljoonan euron määräraha momentille 31.20.51 (avustukset liikenteen ja viestinnän palveluihin). Liikenne- ja viestintäviraston arvion mukaan määrärahasta saadaan jaettua vuoden 2020 puolella n. 13-15 miljoonaa euroa, jolloin vuodelle 2021 jäisi jaettavaksi noin 10-12 miljoonaa euroa, eli noin 40 – 45 %. Muutoksella ei näin ollen ole määrärahavaikutuksia, vaan se olisi valtion budjetin kannalta neutraali.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen