Valtioneuvoston asetus LVM/2020/151

« Valtioneuvoston yleisistunto 17.12.2020 13.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Valtioneuvoston asetus meriliikenteen tukemisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 10 §:n muuttamisesta

Ministeri

Timo Harakka

Esittelijä

Ylitarkastaja, esittelijä Emmi Nykänen, p. 029 5342397

Asia

Meriliikenteen tukemisesta annettua valtioneuvoston asetuksen 10 §:ää ehdotetaan muutettavaksi voimassaolon osalta. Asetuksen voimassaoloaikaa pidennettäisiin 30.6.2021 asti. Asetus on tällä hetkellä säädetty olemaan voimassa 31.12.2020 asti. Muutoksen tarkoituksena olisi mahdollistaa, että Liikenne- ja viestintävirasto voisi asettaa julkisen palveluvelvoitteen yhteysväleittäin meriliikenteeseen, jos se on välttämätöntä riittävien liikenneyhteyksien, huoltovarmuuden ja Suomen ulkomaankaupan kuljetusten kannalta myös vuoden vaihteen 2021 jälkeen koronaviruksen (SARS-CoV 2) aiheuttaman covid-19-pandemian pitkittymisen johdosta.

Esitys

Valtioneuvosto antaa asetuksen meriliikenteen tukemisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 10 §:n muuttamisesta

Vaikutukset

Valtion vuoden 2020 IV lisätalousarviossa valtionavustukselle on varattu 24,8 miljoonan euron määräraha momentille 31.20.51 (avustukset liikenteen ja viestinnän palveluihin). Liikenne- ja viestintäviraston arvion mukaan määrärahasta saadaan jaettua vuoden 2020 puolella n. 13-15 miljoonaa euroa, jolloin vuodelle 2021 jäisi jaettavaksi noin 10-12 miljoonaa euroa, eli noin 40 – 45 %. Muutoksella ei näin ollen ole määrärahavaikutuksia, vaan se olisi valtion budjetin kannalta neutraali.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.