Valtioneuvoston asetus TEM/2020/203

« Valtioneuvoston yleisistunto 17.12.2020 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Valtioneuvoston asetus työ- ja elinkeinoministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta

Ministeri

Tuula Haatainen

Esittelijä

Hallitusneuvos Kari Klemm, p. +358 295 063 523

Asia

Valtion kehitysyhtiö Vake Oy:n omistajaohjauksen hallinnonalasiirtoon liittyen muutettaisiin työ- ja elinkeinoministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:ää. Hallitus perustaa ilmastorahaston, jonka pohjana on Valtion kehitysyhtiö Vake Oy. Syyskuun 2020 budjettiriihessä ja talouspoliittisessa ministerivaliokunnassa 29.9.2020 linjattiin, että Valtion kehitysyhtiö Vake Oy siirretään valtioneuvoston kansliasta työ- ja elinkeinoministeriön omistajaohjaukseen. Työ- ja elinkeinoministeriötä koskevan valtioneuvoston asetuksen ministeriön toimialan virastoja, laitoksia, yhtiöitä ja muita toimielimiä koskevaan pykälään (2 §) esitetään lisättäväksi uudeksi 6 kohdaksi Valtion kehitysyhtiö Vake Oy. Hallinnonalasiirron jälkeen Valtion kehitysyhtiö Vake Oy:n toiminimi muutetaan Ilmastorahasto Oy:ksi ja sen hallintomalli ja yhtiöjärjestys uudistetaan.

Esitys

Valtioneuvosto antaa valtioneuvoston asetuksen työ- ja elinkeinoministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.