Valtioneuvoston asetus TEM/2020/203

« Valtioneuvoston yleisistunto 17.12.2020 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Valtioneuvoston asetus työ- ja elinkeinoministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta

Ministeri
Tuula Haatainen
Esittelijä
Kari Klemm, Hallitusneuvos p.+35 8295063523
Asia
Valtion kehitysyhtiö Vake Oy:n omistajaohjauksen hallinnonalasiirtoon liittyen muutettaisiin työ- ja elinkeinoministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:ää. Hallitus perustaa ilmastorahaston, jonka pohjana on Valtion kehitysyhtiö Vake Oy. Syyskuun 2020 budjettiriihessä ja talouspoliittisessa ministerivaliokunnassa 29.9.2020 linjattiin, että Valtion kehitysyhtiö Vake Oy siirretään valtioneuvoston kansliasta työ- ja elinkeinoministeriön omistajaohjaukseen. Työ- ja elinkeinoministeriötä koskevan valtioneuvoston asetuksen ministeriön toimialan virastoja, laitoksia, yhtiöitä ja muita toimielimiä koskevaan pykälään (2 §) esitetään lisättäväksi uudeksi 6 kohdaksi Valtion kehitysyhtiö Vake Oy. Hallinnonalasiirron jälkeen Valtion kehitysyhtiö Vake Oy:n toiminimi muutetaan Ilmastorahasto Oy:ksi ja sen hallintomalli ja yhtiöjärjestys uudistetaan.
Esitys
Valtioneuvosto antaa valtioneuvoston asetuksen työ- ja elinkeinoministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen