Valtioneuvoston asetus OKM/2020/94

« Valtioneuvoston yleisistunto 17.12.2020 13.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Valtioneuvoston asetus eräiden valtioneuvoston yleisistunnossaan tekemien, opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalaan kuuluvien päätösten maksullisuudesta ja maksujen suuruudesta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta

Ministeri
Li Andersson
Esittelijä
Juho-Antti Jantunen, Hallitusneuvos p.+35 8295330121
Asia
Asetuksen 1 §:n 2 momentissa tarkoitettujen suoritteiden maksuja ehdotetaan korotettavaksi vastaamaan nykyistä kustannustasoa sekä päivitettyjä työaika-arvioita. Asetuksen ehdotetaan tulevan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2021.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen eräiden valtioneuvoston yleisistunnossaan tekemien, opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalaan kuuluvien päätösten maksullisuudesta ja maksujen suuruudesta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta
Vaikutukset
Asetusmuutoksella ei ole merkittäviä taloudellisia vaikutuksia.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen