Valtioneuvoston asetus OKM/2020/94

« Valtioneuvoston yleisistunto 17.12.2020 13.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Valtioneuvoston asetus eräiden valtioneuvoston yleisistunnossaan tekemien, opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalaan kuuluvien päätösten maksullisuudesta ja maksujen suuruudesta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta

Ministeri

Li Andersson

Esittelijä

Hallitusneuvos Juho-Antti Jantunen, p. +35 8295330121

Asia

Asetuksen 1 §:n 2 momentissa tarkoitettujen suoritteiden maksuja ehdotetaan korotettavaksi vastaamaan nykyistä kustannustasoa sekä päivitettyjä työaika-arvioita. Asetuksen ehdotetaan tulevan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2021.

Esitys

Valtioneuvosto antaa asetuksen eräiden valtioneuvoston yleisistunnossaan tekemien, opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalaan kuuluvien päätösten maksullisuudesta ja maksujen suuruudesta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta

Vaikutukset

Asetusmuutoksella ei ole merkittäviä taloudellisia vaikutuksia.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.