Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen OKM/2020/68

« Valtioneuvoston yleisistunto 17.12.2020 13.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain 5 ja 8 §:n muuttamisesta (HE 198/2020 vp; EV 193/2020 vp)

HE 198/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Li Andersson
Esittelijä
Anne-Marie Brisson, Hallitusneuvos p.+35 8295330079
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain 5 ja 8 §:n muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä elokuuta 2021
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen