Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen OKM/2020/58

« Valtioneuvoston yleisistunto 17.12.2020 13.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

a) Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi esittävän taiteen edistämisestä sekä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta (HE 132/2020 vp; EV 164/2020 vp) b) Eduskunnan vastaukseen sisältyvä lausuma

HE 132/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Annika Saarikko

Esittelijä

Hallitusneuvos Joni Hiitola, p. +35 8295330108

Asia

Eduskunta edellyttää, että opetus- ja kulttuuriministeriö seuraa lainmuutoksen toimeenpanoa ja sen vaikutuksia ottaen huomioon esittävän taiteen eri alat sekä erityisesti vapaan kentän toimijoiden asema ja antaa selvityksen sivistysvaliokunnalle kahden vuoden kuluttua lain voimaantulosta.

Esitys

Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain esittävän taiteen edistämisestä, lain opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta ja lain Taiteen edistämiskeskuksesta annetun lain muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2022, kuitenkin niin, että esittävän taiteen edistämisestä annetun lain 9 § ja laki Taiteen edistämiskeskuksesta annetun lain muuttamisesta tulevat voimaan 1 päivänä tammikuuta 2021 sekä määrää eduskunnan lausuman merkittäväksi pöytäkirjaan ja ryhtyy lausumasta aiheutuviin toimenpiteisiin

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.