Sopimuksen hyväksyminen OKM/2020/90

« Valtioneuvoston yleisistunto 17.12.2020 13.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Euroopan neuvoston dopingin vastaisen yleissopimuksen liitteen ja Yhdistyneiden Kansakuntien kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestön (Unesco) kansainvälisen dopingin vastaisen yleissopimuksen liitteiden muutosten hyväksyminen

Ministeri
Annika Saarikko
Esittelijä
Satu Heikkinen, Kulttuuriasiainneuvos p.+35 8295330102
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti hyväksyy Euroopan neuvoston dopingin vastaisen yleissopimuksen liitteen ja Yhdistyneiden Kansakuntien kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestön (Unesco) kansainvälisen dopingin vastaisen yleissopimuksen liitteiden muutokset vuodelle 2021
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen