Tehtävään määrääminen OM/2020/167

« Valtioneuvoston yleisistunto 17.12.2020 13.00

Oikeusministeriö

Asiantuntijajäsenten määrääminen Helsingin, Hämeenlinnan, Itä-Suomen, Pohjois-Suomen, Turun ja Vaasan hallinto-oikeuksiin 31.10.2022 päättyvän toimikauden loppuun

Ministeri
Anna-Maja Henriksson
Esittelijä
Piritta Koivukoski-Kouhia, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5150026
Asia

Hallinto-oikeuslain (430/1999) 7 §:n 1 momentin 5 kohdan mukaan hallinto-oikeudessa asian käsittelyyn ja ratkaisemiseen osallistuu asiantuntijajäsen tartuntatautilaissa (1227/2016) tarkoitetuissa asioissa. Tuomioistuinlain 17 luvun 3 §:n mukaan valtioneuvosto määrää asiantuntijajäsenet hallinto-oikeuteen. Saman luvun 4 §:n mukaan asiantuntijajäseniä määrätään riittävä määrä. Saman luvun 5 §:n mukaan asiantuntijajäsenet määrätään viiden vuoden toimikaudeksi kerrallaan. Jos asiantuntijajäsenen tehtävä vapautuu kesken toimikauden, asiantuntijajäsenen tilalle voidaan määrätä uusi jäsen. Saman luvun 8 §:n 5 kohdan mukaan asiantuntijajäsenten tulee olla tartuntatauteihin perehtyneitä erikoislääkäreitä hallinto-oikeuslain 7 §:n 1 momentin 5 kohdassa tarkoitetuissa asioissa. Helsingin, Hämeenlinnan, Itä-Suomen, Pohjois-Suomen, Turun ja Vaasan hallinto-oikeudet ovat esittäneet, että jäljellä olevaksi 31.10.2022 päättyväksi toimikaudeksi asiantuntijajäseniksi määrätään tartuntatautilaissa (1227/2016) tarkoitettuihin asioihin seuraavat henkilöt: Helsingin hallinto-oikeuteen asiantuntijajäseniksi terveydenhuollon erikoislääkäri, lääketieteen tohtori Kustaa Piha ja sisä- ja infektiotautien erikoislääkäri, lääketieteen tohtori Hannele Kotilainen. Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen asiantuntijajäseneksi terveydenhuollon erikoislääkäri, lääketieteen tohtori Kustaa Piha. Itä-Suomen hallinto-oikeuteen asiantuntijajäseneksi terveydenhuollon erikoislääkäri, lääketieteen tohtori Kustaa Piha. Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen asiantuntijajäseneksi terveydenhuollon erikoislääkäri, lääketieteen tohtori Kustaa Piha. Turun hallinto-oikeuteen terveydenhuollon erikoislääkäri, lääketieteen tohtori Kustaa Piha. Vaasan hallinto-oikeuteen terveydenhuollon erikoislääkäri, lääketieteen tohtori Kustaa Piha.

Esitys
Valtioneuvosto määrää asiantuntijajäseniksi hallinto-oikeuslain 7 §:n 1 momentin 5 kohdassa tarkoitettujen asioiden käsittelyä ja ratkaisemista varten 1.1.2021 alkaen jäljellä olevaksi toimikaudeksi eli 31.10.2022 saakka Helsingin hallinto-oikeuteen terveydenhuollon erikoislääkäri, lääketieteen tohtori Kustaa Pihan ja sisä- ja infektiotautien erikoislääkäri, lääketieteen tohtori Hannele Kotilaisen, Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen terveydenhuollon erikoislääkäri, lääketieteen tohtori Kustaa Pihan, Itä-Suomen hallinto-oikeuteen terveydenhuollon erikoislääkäri, lääketieteen tohtori Kustaa Pihan, Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen terveydenhuollon erikoislääkäri, lääketieteen tohtori Kustaa Pihan, Turun hallinto-oikeuteen terveydenhuollon erikoislääkäri, lääketieteen tohtori Kustaa Pihan ja Vaasan hallinto-oikeuteen terveydenhuollon erikoislääkäri, lääketieteen tohtori Kustaa Pihan
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. Helsingin hallinto-oikeuden esitys 25.11.2020 *
  2. Hämeenlinnan hallinto-oikeuden esitys 30.11.2020 *
  3. Itä-Suomen hallinto-oikeuden esitys 7.12.2020 *
  4. Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden esitys 27.11.2020 *
  5. Turun hallinto-oikeuden esitys 12.11.2020 *
  6. Vaasan hallinto-oikeuden esitys 17.11.2020 *

* Tietosuojasyistä osa liitteistä on saatavilla vain pyydettäessä valtioneuvoston viestinnästä: [email protected].
Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.