Tehtävään määrääminen OM/2020/152

« Valtioneuvoston yleisistunto 17.12.2020 13.00

Oikeusministeriö

Asiantuntijajäsenen varajäsenen määrääminen vakuutusoikeuteen 31.12.2024 päättyvän toimikauden loppuun

Ministeri

Anna-Maja Henriksson

Esittelijä

Erityisasiantuntija, esittelijä Piritta Koivukoski-Kouhia, p. 029 5150026

Asia

Vakuutusoikeudessa asian käsittelyyn ja ratkaisemiseen osallistuu vakuutusoikeuden lainoppineiden jäsenten lisäksi työelämän ja työmarkkinoiden tai yritystoiminnan olosuhteita tuntevia jäseniä muun muassa oikeudenkäynnistä vakuutusoikeudessa annetun lain (677/2016) 6 §:ssä tarkoitetuissa asioissa. Tuomioistuinlain (673/2016) 17 luvun 3 §:n mukaan valtioneuvosto määrää asiantuntijajäsenet vakuutusoikeuteen. Asiantuntijajäseniä määrätään mainitun luvun 4 §:n mukaan riittävä määrä ja heille voidaan määrätä riittävä määrä varajäseniä. Mainitun luvun 5 §:n mukaan asiantuntijajäsenet määrätään viiden vuoden toimikaudeksi kerrallaan. Jos asiantuntijajäsenen tehtävä vapautuu kesken toimikauden, asiantuntijajäsenen tilalle voidaan määrätä uusi jäsen. Vakuutusoikeus on esittänyt, että oikeudenkäynnistä vakuutusoikeudessa annetun lain 6 §:n 1 momentin 8 kohdan (sotilastapaturma-asiat) mukaisen työoloja ja yritystoiminnan olosuhteita tuntevan sivutoimisen jäsenen varajäsenen tehtävään määrätään jäljellä olevaksi 31.12.2024 päättyväksi toimikaudeksi konsultti Jorma Järveläinen.

Esitys

Valtioneuvosto määrää vakuutusoikeuteen työoloja tai yritystoiminnan olosuhteita tuntevaksi asiantuntijajäsenen varajäseneksi 1.1.2021 alkaen jäljellä olevaksi toimikaudeksi eli 31.12.2024 saakka oikeudenkäynnistä vakuutusoikeudessa annetun lain 6 §:n 1 momentin 8 kohdan (sotilastapaturma-asiat) mukaisiin asioihin konsultti Jorma Järveläisen

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Liitteet

  1. vakuutusoikeuden esitys 5.11.2020 *

* Tietosuojasyistä liitettä ei jaeta verkkosivuilla. Liitteen voi pyytää kirjaamosta: [email protected]. Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.