Tehtävään määrääminen OM/2020/152

« Valtioneuvoston yleisistunto 17.12.2020 13.00

Oikeusministeriö

Asiantuntijajäsenen varajäsenen määrääminen vakuutusoikeuteen 31.12.2024 päättyvän toimikauden loppuun

Ministeri
Anna-Maja Henriksson
Esittelijä
Piritta Koivukoski-Kouhia, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5150026
Asia

Vakuutusoikeudessa asian käsittelyyn ja ratkaisemiseen osallistuu vakuutusoikeuden lainoppineiden jäsenten lisäksi työelämän ja työmarkkinoiden tai yritystoiminnan olosuhteita tuntevia jäseniä muun muassa oikeudenkäynnistä vakuutusoikeudessa annetun lain (677/2016) 6 §:ssä tarkoitetuissa asioissa. Tuomioistuinlain (673/2016) 17 luvun 3 §:n mukaan valtioneuvosto määrää asiantuntijajäsenet vakuutusoikeuteen. Asiantuntijajäseniä määrätään mainitun luvun 4 §:n mukaan riittävä määrä ja heille voidaan määrätä riittävä määrä varajäseniä. Mainitun luvun 5 §:n mukaan asiantuntijajäsenet määrätään viiden vuoden toimikaudeksi kerrallaan. Jos asiantuntijajäsenen tehtävä vapautuu kesken toimikauden, asiantuntijajäsenen tilalle voidaan määrätä uusi jäsen. Vakuutusoikeus on esittänyt, että oikeudenkäynnistä vakuutusoikeudessa annetun lain 6 §:n 1 momentin 8 kohdan (sotilastapaturma-asiat) mukaisen työoloja ja yritystoiminnan olosuhteita tuntevan sivutoimisen jäsenen varajäsenen tehtävään määrätään jäljellä olevaksi 31.12.2024 päättyväksi toimikaudeksi konsultti Jorma Järveläinen.

Esitys
Valtioneuvosto määrää vakuutusoikeuteen työoloja tai yritystoiminnan olosuhteita tuntevaksi asiantuntijajäsenen varajäseneksi 1.1.2021 alkaen jäljellä olevaksi toimikaudeksi eli 31.12.2024 saakka oikeudenkäynnistä vakuutusoikeudessa annetun lain 6 §:n 1 momentin 8 kohdan (sotilastapaturma-asiat) mukaisiin asioihin konsultti Jorma Järveläisen
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. vakuutusoikeuden esitys 5.11.2020 *

* Tietosuojasyistä osa liitteistä on saatavilla vain pyydettäessä valtioneuvoston viestinnästä: [email protected].
Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.