Muutos johtokunnan kokoonpanossa OM/2020/168

« Valtioneuvoston yleisistunto 17.12.2020 13.00

Oikeusministeriö

Tuomioistuinviraston johtokunnan kokoonpanon muuttaminen

Ministeri

Anna-Maja Henriksson

Esittelijä

Erityisasiantuntija, esittelijä Piritta Koivukoski-Kouhia, p. 029 5150026

Asia

Tuomioistuinlain 19 a luvun (209/2019) 7 ja 8 §:ssä säädetyn mukaisesti valtioneuvosto asettaa Tuomioistuinviraston johtokunnan viideksi vuodeksi kerrallaan sille esitettyjen ehdokkaiden joukosta. Jos johtokunnan jäsen tai varajäsen ei ole enää nimeämisensä perusteena olleessa virassa, on hänen tilalleen nimettävä uusi jäsen tai varajäsen johtokunnan jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Valtioneuvosto on 4.4.2019 asettanut Tuomioistuinviraston johtokunnan viisivuotiskaudeksi 4.4.2019 – 3.4.2024. Johtokunnan jäsen oikeusneuvos Asko Välimaa on siirtynyt Helsingin hovioikeuden presidentiksi 1.11.2020 alkaen. Johtokunnassa oikeusneuvos Irma Telivuon varajäsenenä on oikeusneuvos Timo Räbinä, jolle korkein hallinto-oikeus on myöntänyt eron 6.1.2021 alkaen. Välimaan tilalle on nimettävä uusi jäsen ja ja Räbinän tilalle uusi varajäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Korkein oikeus on 27.10.2020 nimennyt oikeusneuvos Mika Ilveskeron ehdokkaaksi johtokunnan jäsenen tehtävään. Korkein hallinto-oikeus on 4.12.2020 nimennyt oikeusneuvos Mika Seppälän ehdokkaaksi johtokunnan varajäsenen tehtävään.

Esitys

Valtioneuvosto nimittää Tuomioistuinviraston johtokuntaan varsinaiseksi jäseneksi oikeusneuvos Mika Ilveskeron 1.1.2021 alkaen johtokunnan jäljellä olevaksi toimikaudeksi 3.4.2024 saakka ja oikeusneuvos Irma Telivuon varajäseneksi oikeusneuvos Mika Seppälän 6.1.2021 alkaen johtokunnan jäljellä olevaksi toimikaudeksi 3.4.2024 saakka

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.