Sotilaallinen kriisinhallinta UM/2020/212

« Valtioneuvoston yleisistunto 17.12.2020 13.00

Ulkoministeriö

Suomen osallistumisen jatkaminen turvallisuussektorin koulutusyhteistyössä Irakissa

Ministeri

Pekka Haavisto

Esittelijä

Lähetystöneuvos Sari Annika Rautio, p. 029 5351534

Asia

Päätös Suomen osallistumisen jatkamisesta turvallisuussektorin koulutusyhteistyössä Irakissa noin 80 sotilaalla 1.1.-31.12.2021; tämä sisältää osallistumisen koulutus- ja neuvonantotehtäviin Irakissa sekä osallistumisen tarpeellisiin esikunta-, hallinto- ja tukitehtäviin.

Esitys

Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti päättää, että Suomi jatkaa osallistumista turvallisuussektorin koulutusyhteistyössä Irakissa noin 80 sotilaalla 1.1.-31.12.2021; tämä sisältää osallistumisen koulutus- ja neuvonantotehtäviin Irakissa sekä osallistumisen tarpeellisiin esikunta-, hallinto- ja tukitehtäviin.

Vaikutukset

TALOUDELLISET: Vuoden 2021 talousarviossa esitetyt kustannukset osallistumisesta turvallisuussektorin koulutusyhteistyöhön olisivat UM:n pääluokassa (mom. 24.10.20) noin 7,6 miljoonaa euroa (ei sisällä rotaatiokoulutuksen kustannuksia noin 1 miljoonaa euroa, jotka katetaan momentin 24.10.20 käyttösuunnitelman kohdasta ”yhteiset menot”) ja PLM:n pääluokassa (mom. 27.30.20) noin 9,6 miljoonaa euroa. Osallistumisen jatkaminen voidaan toteuttaa valtioneuvoston julkisen talouden vuosien 2021-2024 suunnitelman mukaisesti. Vuoden 2021 osalta kustannukset on sisällytetty vuoden 2021 talousarvioesitykseen ja sen täydennysesitykseen.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Liitteet

  1. Muistio

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.