Sotilaallinen kriisinhallinta UM/2020/212

« Valtioneuvoston yleisistunto 17.12.2020 13.00

Ulkoministeriö

Suomen osallistumisen jatkaminen turvallisuussektorin koulutusyhteistyössä Irakissa

Ministeri
Pekka Haavisto
Esittelijä
Sari Annika Rautio, Lähetystöneuvos p.029 5351534
Asia
Päätös Suomen osallistumisen jatkamisesta turvallisuussektorin koulutusyhteistyössä Irakissa noin 80 sotilaalla 1.1.-31.12.2021; tämä sisältää osallistumisen koulutus- ja neuvonantotehtäviin Irakissa sekä osallistumisen tarpeellisiin esikunta-, hallinto- ja tukitehtäviin.
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti päättää, että Suomi jatkaa osallistumista turvallisuussektorin koulutusyhteistyössä Irakissa noin 80 sotilaalla 1.1.-31.12.2021; tämä sisältää osallistumisen koulutus- ja neuvonantotehtäviin Irakissa sekä osallistumisen tarpeellisiin esikunta-, hallinto- ja tukitehtäviin.
Vaikutukset
TALOUDELLISET: Vuoden 2021 talousarviossa esitetyt kustannukset osallistumisesta turvallisuussektorin koulutusyhteistyöhön olisivat UM:n pääluokassa (mom. 24.10.20) noin 7,6 miljoonaa euroa (ei sisällä rotaatiokoulutuksen kustannuksia noin 1 miljoonaa euroa, jotka katetaan momentin 24.10.20 käyttösuunnitelman kohdasta ”yhteiset menot”) ja PLM:n pääluokassa (mom. 27.30.20) noin 9,6 miljoonaa euroa. Osallistumisen jatkaminen voidaan toteuttaa valtioneuvoston julkisen talouden vuosien 2021-2024 suunnitelman mukaisesti. Vuoden 2021 osalta kustannukset on sisällytetty vuoden 2021 talousarvioesitykseen ja sen täydennysesitykseen.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. Muistio