Eduskunnan kirjelmä UM/2020/214

« Valtioneuvoston yleisistunto 17.12.2020 13.00

Ulkoministeriö

Eduskunnan kirjelmä Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 2019 antaman kertomuksen johdosta EK 50/2020 vp - K 5/2020vp

Ministeri
Pekka Haavisto
Esittelijä
Tarja Kangaskorte, Lähetystöneuvos p.029 5350292
Asia
Eduskunta on hyväksynyt asiaa koskevan ulkoasiainvaliokunnan mietinnön 50/2020 vp
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti määrää eduskunnan kirjelmän Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 2019 antaman kertomuksen johdosta sekä siihen liittyvän ulkoasiainvaliokunnan mietinnön merkittäväksi pöytäkirjaan
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen