Eduskunnan kirjelmä UM/2020/214

« Valtioneuvoston yleisistunto 17.12.2020 13.00

Ulkoministeriö

Eduskunnan kirjelmä Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 2019 antaman kertomuksen johdosta EK 50/2020 vp - K 5/2020vp

Ministeri

Pekka Haavisto

Esittelijä

Lähetystöneuvos Tarja Kangaskorte, p. 029 5350292

Asia

Eduskunta on hyväksynyt asiaa koskevan ulkoasiainvaliokunnan mietinnön 50/2020 vp

Esitys

Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti määrää eduskunnan kirjelmän Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 2019 antaman kertomuksen johdosta sekä siihen liittyvän ulkoasiainvaliokunnan mietinnön merkittäväksi pöytäkirjaan

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.