Eduskunnan kirjelmä ja siihen liittyvä lausunto UM/2020/186

« Valtioneuvoston yleisistunto 17.12.2020 13.00

Ulkoministeriö

Eduskunnan kirjelmä valtioneuvoston selonteosta Suomen osallistumisen jatkamisesta turvallisuussektorin koulutusyhteistyössä Irakissa (EK 51/2020 vp ─ VNS 5/2020 vp)

VNS 5/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Pekka Haavisto

Esittelijä

Lähetystöneuvos Sari Annika Rautio, p. 029 5351534

Asia

Eduskunta on kirjelmässään ilmoittanut hyväksyneensä ulkoasiainvaliokunnan mietinnön mukaisen kannanoton: eduskunnalla ei ole huomautettavaa selonteon johdosta.

Esitys

Valtioneuvosto päättää merkitä pöytäkirjaan eduskunnan kirjelmän valtioneuvoston selonteosta Suomen osallistumisen jatkamisesta turvallisuussektorin koulutusyhteistyössä Irakissa.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.