Eduskunnan kirjelmä ja siihen liittyvä lausunto UM/2020/186

« Valtioneuvoston yleisistunto 17.12.2020 13.00

Ulkoministeriö

Eduskunnan kirjelmä valtioneuvoston selonteosta Suomen osallistumisen jatkamisesta turvallisuussektorin koulutusyhteistyössä Irakissa (EK 51/2020 vp ─ VNS 5/2020 vp)

VNS 5/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Pekka Haavisto
Esittelijä
Sari Annika Rautio, Lähetystöneuvos p.029 5351534
Asia
Eduskunta on kirjelmässään ilmoittanut hyväksyneensä ulkoasiainvaliokunnan mietinnön mukaisen kannanoton: eduskunnalla ei ole huomautettavaa selonteon johdosta.
Esitys
Valtioneuvosto päättää merkitä pöytäkirjaan eduskunnan kirjelmän valtioneuvoston selonteosta Suomen osallistumisen jatkamisesta turvallisuussektorin koulutusyhteistyössä Irakissa.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen