Osakepääoman korotus VM/2020/259

« Valtioneuvoston yleisistunto 17.12.2020 13.00

Valtiovarainministeriö

Pohjoismaiden investointipankin pääoman korotus ja valtiontakausten kumoaminen

Ministeri

Matti Vanhanen

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Seppo Tanninen, p. +35 8295530224

Asia

Pohjoismaiden investointipankin valtuusto päätti 24.5.2019 modernisoida pankin pääoman ja likviditeetin hallintaa. Pankin omistajavaltioiden ulkopuolelle kohdistuvaa lainanantoa varten on ollut käytössä kaksi erityistä lainajärjestelmää – projekti-investointiluotot ja ympäristöinvestointilainat. Näistä lainoista aiheutuvia riskejä varten on ollut käytössä projekti-investointiluottoja varten erityinen luottoriskirahasto sekä omistajavaltioiden myöntämät takaukset niin ympäristöinvestointilainoille kuin projekti-investointiluotoille. Pankin pääoma kasvaa 6,142 miljardista eurosta 8,369 miljardiin euroon. Maksetun pääoman määrä nousee 419 miljoonasta eurosta 846 miljoonaan euroon. Suomen osuus maksetusta pääomasta nousee 75 640 318,55 eurolla ja vaadittaessa maksettavasta pääomasta 318 902 259,64 eurolla. Eduskunta on valtion vuoden 2020 neljännessä lisätalousarvion luvun 28.92 perusteluissa myöntänyt valtuuden osallistua pankin pääoman korotukseen. Lisäksi eduskunta peruutti suostumuksensa valtioneuvostolle antaa omavelkainen valtiontakaus Pohjoismaiden investointipankin ympäristöinvestointilainojen ja projekti-investointiluottojen vakuudeksi pankin pääoman korotuksen tultua voimaan.

Esitys

Valtioneuvosto päättää hyväksyä Suomen osallistumisen Pohjoismaiden investointipankin pääoman korottamiseen ja Suomen osuuden pankin vaadittaessa maksettavasta pääomasta korottamisen 318 902 259,64 eurolla ja kumota Pohjoismaiden investointipankin projekti-investointiluottojen ja ympäristöinvestointilainojen vakuudeksi annetut valtiontakaukset

Vaikutukset

Maksetun pääoman korotus suoritetaan pankin luottoriskirahastosta, joten pääoman korotuksesta ei aiheudu Suomelle välittömiä maksuvelvoitteita. Lisäksi Suomi sitoutuisi 318 902 259,64 euron lisäosuteen pankin vaadittaessa maksettavasta pääomasta, joka tulisi maksettavaksi vain, jos pankin omien sitoumuksien täyttäminen sitä edellyttää. Lisätalousarviossa myönnetyn valtuuden mukaan Pohjoismaiden investointipankin pääomankorotukseen saadaan sitoutua siten, että Suomen osuus pankin vaadittaessa maksettavasta pääomasta nousee 1 088 148 207 eurosta 1 482 690 785,19 euroon. Tämä merkitsee 394 542 578,19 euron korotusta. Toisin kuin lisätalousarviossa mainitaan, Suomen osuus vaadittaessa maksettavasta pääomasta nousee kuitenkin 1 013 985 440,36 eurosta 1 332 887 700,00 euroon, mikä merkitsee 318 902 259,64 euron korotusta. Vaadittaessa maksettavan pääoman korotus on siten 75 640 318,55 euroa pienempi kuin myönnetty valtuus. Pääoman korotuksen seurauksena valtioneuvoston vuonna 1994 antama valtiontakaus Pohjoismaiden investointipankin projekti-investoiluottojen ja vuonna 2002 antama valtiontakaus pankin ympäristöinvestointilainojen vakuudeksi kumotaan. Valtiontakausten kumoaminen yhdessä pääoman korotuksen kanssa vähentää valtion vastuita noin 53 miljoonalla eurolla.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.