Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen VM/2020/184

« Valtioneuvoston yleisistunto 17.12.2020 13.00

Valtiovarainministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi kiinteistöverolain 3 §:n muuttamisesta (HE 169/2020 vp; EV 177/2020 vp)

HE 169/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Matti Vanhanen
Esittelijä
Jukka Vanhanen, Lainsäädäntöneuvos p.+35 8295530239
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain kiinteistöverolain 3 §:n muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2021
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen