Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen VM/2020/82

« Valtioneuvoston yleisistunto 17.12.2020 13.00

Valtiovarainministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle listaamattomien osakeyhtiöiden henkilöstöantien verotusta koskevaksi sääntelyksi (HE 73/2020 vp; EV 181/2020 vp)

HE 73/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Matti Vanhanen
Esittelijä
Timo Annala, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295530318
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain tuloverolain muuttamisesta ja lain verotusmenettelystä annetun lain 17 §:n muuttamisesta sekä määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2021
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen