Neuvottelukunnan asettaminen VM/2020/255

« Valtioneuvoston yleisistunto 17.12.2020 13.00

Valtiovarainministeriö

Kuntatalouden ja -hallinnon neuvottelukunnan asettaminen toimikaudeksi 15.1.2021 - 14.1.2024

Ministeri

Matti Vanhanen

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Anu Hernesmaa, p. +358 295 530 027

Asia

KOKOONPANO: Valtiovarainministeriöstä: kuntaministeri Sirpa Paatero henkilökohtainen varajäsen alivaltiosihteeri Päivi Nerg osastopäällikkö Jani Pitkäniemi henkilökohtainen varajäsen hallitusneuvos Minna-Marja Jokinen budjettipäällikkö Sami Yläoutinen henkilökohtainen varajäsen apulaisbudjettipäällikkö Annika Klimenko neuvotteleva virkamies Niina Huotari henkilökohtainen varajäsen budjettineuvos Tero Tyni Sosiaali- ja terveysministeriöstä: osastopäällikkö Kari Hakari henkilökohtainen varajäsen osastopäällikkö Satu Koskela Opetus- ja kulttuuriministeriöstä: ylijohtaja Eeva-Riitta Pirhonen henkilökohtainen varajäsen neuvotteleva virkamies Timo Ertola

Esitys

Valtioneuvosto määrää neuvottelukunnan jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet sekä nimeää neuvottelukunnan puheenjohtajaksi kuntaministeri Sirpa Paateron ja varapuheenjohtajaksi toimitusjohtaja Minna Karhusen Suomen Kuntaliitosta

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.