Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen OKM/2020/60

« Valtioneuvoston yleisistunto 17.12.2020 13.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi kaksivuotisen esiopetuksen kokeilusta ja varhaiskasvatuslain muuttamisesta (HE 149/2020 vp; EV 182/2020 vp)

HE 149/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Li Andersson
Esittelijä
Marjaana Larpa, Hallitussihteeri p.+35 8295330350
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain kaksivuotisen esiopetuksen kokeilusta ja lain varhaiskasvatuslain muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 23 päivänä joulukuuta 2020
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen