Muutos johtokunnan kokoonpanossa OKM/2020/95

« Valtioneuvoston yleisistunto 17.12.2020 13.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Suomalais-ruotsalaisen kulttuurirahaston johtokunnan kokoonpanon muuttaminen 31.12.2022 päättyväksi toimikaudeksi

Ministeri
Annika Saarikko
Esittelijä
Sini Keinonen, Kulttuuriasiainneuvos p.+35 8295330145
Asia
Ministeri Jan-Erik Enestam on pyytänyt eroa Suomalais-ruotsalaisen kulttuurirahaston johtokunnasta 1.1.2021 alkaen. Toimitusjohtaja Stefan Wallin on pyynnöstä suostunut tulemaan nimitetyksi hänen tilalleen johtokunnan jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Kokoonpanon muutoksen jälkeen varatuomari Anneli Jäätteenmäki toimii vuorovuosina rahaston johtokunnan puheenjohtajana ja varapuheenjohtajana johtokunnan jäljellä olevan toimikauden ajan.
Esitys
Valtioneuvosto vapauttaa ministeri Jan-Erik Enestamin Suomalais-ruotsalaisen kulttuurirahaston johtokunnan Suomea edustavan jäsenen tehtävästä 1.1.2021 alkaen ja nimittää hänen tilalleen samasta ajankohdasta alkaen toimitusjohtaja Stefan Wallinin johtokunnan jäljellä olevaksi toimikaudeksi
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. muistio